Judges as legislators or interpreters of the law? On the dangers of the judicialization of politics

Authors

Keywords:

Judges, abusive judicial review, civic education, freedom of expression, constitutional crisis, jueces, revisión judicial abusiva, educación cívica, libertad de expresión, crisis constitucional

Abstract

Who should judges be, and what is their role in society, especially in times of political instability? In this article, I answer these questions from the point of view of two visions: the era of legislators and the era of interpreters, presented by Zygmunt Bauman. Recommending a vision of judges as interpreters of the law, emphasising the importance of civic education, is the aim of the article. This task is accomplished on the basis of the two lines of argumentation. First, I show the dangers of the political entanglement of judges. Some of the forms of this entanglement can be linked to a legislative attitude that is rationalised by a culture of silence in public life. I then show that the era of interpreters makes it possible to present judicial freedom of expression as an act of communication between the sender of expression and its audience. Appreciating the position of the audience is linked to civic education.

¿Quiénes deben ser los jueces y cuál es su papel en la sociedad, especialmente en tiempos de inestabilidad política? En este artículo, respondo a estas preguntas desde el punto de vista de dos visiones: la era de los legisladores y la era de los intérpretes, presentada por Zygmunt Bauman. Recomendar una visión de los jueces como intérpretes de la ley, haciendo hincapié en la importancia de la educación cívica, es el objetivo del artículo. Esta tarea se lleva a cabo sobre la base de dos líneas de argumentación. En primer lugar, muestro los peligros del enredo político de los jueces. Algunas de las formas de este enredo pueden vincularse a una actitud legislativa racionalizada por una cultura del silencio en la vida pública. A continuación, muestro que la era de los intérpretes permite presentar la libertad de expresión judicial como un acto de comunicación entre el autor y su público. La apreciación de la posición del público está vinculada a la educación cívica.

Downloads

Download data is not yet available.
Views 94
Downloads:
14(1)_Kaczmarek_SZ 77


Author Biography

Przemysław Kaczmarek, University of Wrocław

Przemysław Kaczmarek is a Professor, University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics. Significant achievements: a) President of the Polish Section of IVR (International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy) from 2018 to 2022, b) Board Member of the Polish Section of IVR (International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy) from 2022 to 2026, c) Board Member of The Institute of Legal Ethics (Warsaw, Poland). Email address: przemyslaw.kaczmarek@uwr.edu.pl 

References

Barak, A., 1990. Freedom of Expression and its Limitations. Kesher, 8, 4e–11e.

Barak, A., 2002–2003. Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy. Harvard Law Review, 116, 19–162.

Barak, A., 2006. The Judge in a Democracy. Princeton University Press.

Barak, A., 2016. On judging. In: M. Scheinin, H. Krunke and M. Aksenova, eds., Judges as Guardians of Constitutionalism and Human Rights. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 27–49.

Barcik, J., 2017. Standardy udziału sędziów w sferze publicznej w dokumentach międzynarodowych. Krajowa Rada Sądownictwa, 1, 35–44.

Bauman, Z., 1988. Freedom. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bauman, Z., 1989. Legislators and Interpreters. On modernity, post-modernity and intellectuals. Oxford: Polity Press.

Bauman, Z., 1993. Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell.

Bień-Kacała A., 2018a. Polski przypadek judicialization of politics. Kilka słów o roli TK po 2015 roku. In: R. Balicki and M. Jabłoński, eds., Dookoła Wojtek … Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 57–63.

Bień-Kacała A., 2018b. Polski przypadek judicialization of politics. Wpływ na prawo wyborcze. Studia Wyborcze, 25, 7–15.

Claassen, R., 2023. Loyalty to client, conviction, or constitution? The moral responsibility of public professionals under illiberal state pressures, Legal Ethics [online], 1–20. Available at: https://doi.org/10.1080/1460728x.2023.2235176

Daly, T.G., 2017. The alchemists: Courts as democracy-builders in contemporary thought. Global Constitutionalism, 6(1), 101–130.

Florczak-Wątor, M., 2017. Glosa do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r., sygn. Akt Kp 1/17. Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma [online], (2), 120–147. Available at: https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/40

Fromm, E., 1997. Ucieczka od wolności. Trans.: O. i A. Ziemilscy. Warsaw: Czytelnik.

Graver, H.P., 2015. Judges Against Justice. On Judges When the Rule of Law is Under Attack. Heidelberg/New York/Dordrecht/London: Springer.

Green, L., 2014. Law and The Role of a Judge. Oxford Legal Studies Research Paper, 47, 323–342.

Habermas, J., 1986. Pojęcie działania komunikacyjnego (uwagi wyjaśniające). Trans. A.M. Kaniowski. Kultura i Społeczeństwo, 3, 21–44.

Hirschl, R., 2004. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.

Hirschl, R., 2006. The New Constitutionalism and the Judicialization of pure politics worldwide. Fordham Law Review, 75(2), 721–754.

Hirschl, R., 2011. The Judicialization of Politics. In: R.E. Goodin, ed., The Oxford Handbooks of Political Science. Oxford University Press.

Hirschl, R., 2023. The Global Expansion of Judicial Power. In: L. Epstein et al., eds., The Oxford Handbook of Comparative Judicial Behavior [online]. Oxford University Press, 1–24. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4373693

Kaczmarek, P., 2011. Era prawodawców czy era tłumaczy? O dylemacie wyboru roli interpretatora. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 312, 163–178.

Klug, H., 2021. The judicialization of politics? In: S. Talesh, E. Mertz and H. Klug, eds., Research Handbook on Modern Legal Realism. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 295–308.

Koncewicz, T., 2020. Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego. Warsaw: Wolters Kluwer.

Landau, D., 2013. Abusive Constitutionalism. University of California Davis Law Review, 47, 189–260.

Landau, D., and Dixon, R., 2020. Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy. University of California Davis Law Review, 53, 1313–1387.

Laskowski, M., 2019. Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej. Warsaw: Wolters Kluwer.

Laskowski, M., 2023. Jakiś inny ustrój. Z sędzią Michałem Laskowskim, prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego, o stanie polskiego sądownictwa, podziałach wśród sędziów, protestach w obronie prawa i bolesnym powrocie do normalności rozmawia Magdalena Bajer. Odra, 1, 2–6.

Machnikowska, A., 2016. W krzywym zwierciadle? Kilka uwag o relacjach między sądami i obywatelami. In: A. Machnikowska ed., Legitymizacja władzy sądowniczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 165–209.

Machnikowska, A., 2018. O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności. Warsaw: Wolters Kluwer.

Marmor, A., 2018. Two Rights of Free Speech. Ratio Juris, 31(2), 139–159.

Maroń, G., 2020. Sędziowie jako “arbitrzy moralni” i “moraliści” na przykładzie wybranych orzeczeń sądów karnych. Prokuratura i Prawo, 10–11, 5–38.

Mayntz, R., 1970. Role Distance, Role Identification, and Amoral Role Behavior. European Journal of Sociology, 11(2), 368–378.

Michelson, E., 2007. Lawyers, Political Embeddedness, and Institutional Continuity in China’s Transition from Socialism. American Journal of Sociology, 113(2), 352–414.

Morawski, L., 2006. Czy sądy mogą się angażować politycznie? Państwo i Prawo, 3, 6–23.

Safjan, M., 2005. Prawa Polska, Szklane domy. Warsaw.

Safjan, M., 2007. Wyzwania dla państwa prawa. Warsaw: Wolters Kluwer.

Safjan, M., 2017. Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość. Przegląd Konstytucyjny, 1, 25–66.

Scheppele, K.L., 2012. Judges as Architects. Yale Journal of Law& the Humanities, 24(1), 345–396.

Scheppele, K.L., 2018. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review, 85(2), 545–583.

Seibert-Fohr, A., 2021. Judges’ Freedom of Expression and Their Independence: An Ambivalent Relationship. In: M. Elósegui, A. Miron and I. Motoc, eds., The Rule of Law in Europe. Recent Challenges and Judicial Responses. Cham: Springer, 89–110.

Shapiro, M., and Sweet, A.S., 2002. On Law, Politics, and Judicalization. Oxford/New York: Oxford University Press.

Sztompka, P., 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Vallinder, T., 1994. The Judicialization of Politics – a World-wide Phenomenon: Introduction. International Political Science Review, 15(2), 91–99.

Zirk-Sadowski, M., 2002. Uczestniczenie prawników w kulturze. Państwo i Prawo, 9, 3–14.

Published

2024-04-19

How to Cite

Kaczmarek, P. (2024) “Judges as legislators or interpreters of the law? On the dangers of the judicialization of politics”, Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies, 14(1), pp. 157–172. Available at: https://opo.iisj.net/index.php/sortuz/article/view/1827 (Accessed: 12 July 2024).